Undersökning av behov och önskemål av ett kvinnligt nätverk i Skellefteå

Syftet med enkäten är att fånga upp tankar och funderingar hur ett kvinnligt nätverk i Skellefteå kan struktureras och organiseras.

Question Title

* 1. Är du

Question Title

* 2. Är du intresserad av att ingå i ett nätverk för ledande kvinnor i näringslivet i Skellefteå?

Question Title

* 3. Varför vill du vara del av ett kvinnligt nätverk? Vilka är dina förväntningar? Vad skulle du vilja att deltagande i nätverket leder till? (syfte, mål)

Question Title

* 4. Vilken målgrupp ska nätverket vända sig till? Vem ska få vara medlem/delta?

Question Title

* 5. Hur ska nätverket lyckas nå målen? Vad behöver vi för att lyckas?

Question Title

* 6. Hur tycker du nätverkets organisation och struktur ska se ut? Upplägg? (vad, när/hur ofta, var)

Question Title

* 7. Vad kan du bidra med? Ex delta i styrgrupp, din kompetens, ingå i en arbetsgrupp.

Question Title

* 8. Förslag på aktiviteter

Question Title

* 9. Något mer som du vill tillägga?

Question Title

* 10. Om du vill fortsätta få mail om detta nätverk, lägg till din mailadress här:

T