Question Title

* 1. Inom vilket område ligger den absolut största utmaningen i ditt företag?

Question Title

* 2. Vad är företagets huvudsyssla?

Question Title

* 3. Skulle du vara intresserad av att lösa din största utmaning tillsammans med andra soloföretagare i Marks Kommun, i ett projekt under hela 2019?
Projektet är ett EU projekt vilket innebär att det är kostnadsfritt men du betalar med din egen tid och engagemang.

Question Title

* 4. Hur många gånger skulle du tycka vore rimligt att träffas i projektet?

Question Title

* 5. Vill du ha fortsatt information och inbjudan till projektet?

T