För tredje året i rad förmedlar Skellefteå Science City innovationscheckar på uppdrag av Vinnova. Checkarna bekostar extern kompetens i syfte att stötta små- och medelstora företag att möjliggöra utvecklandet av nya idéer, stärka innovationsförmågan och öka konkurrenskraften.

Checkarna förmedlas inom områdena affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar. Mer information finns att läsa här.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Question Title

* 2. Om företaget

Question Title

* 3. Bolagsform

Question Title

* 4. Företagsbeskrivning, beskrivningen bör ge allmän information om företaget och vad som gör er eller ert erbjudande/produkt/process unikt

Question Title

* 5. Projektbeskrivning, beskrivningen bör ge allmän information om checkprojektet, hur det ska genomföras och vad det är avsett att åstadkomma

Question Title

* 6. Konsultbeskrivning, beskriv vilken typ av extern kompetens som lämpar sig bäst för att genomföra ert projekt, kan exempelvis vara forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer (företag)

Question Title

* 7. Hållbarhetsarbete, beskriv hur ert projekt bidrar till att främja minst 3 av målen i Agenda 2030

Question Title

* 8. Beskriv fördelningen i företagets styrelse i antalet:

Question Title

* 9. Företagets ordförande är:

Question Title

* 10. Beskriv fördelningen i företagsledningen i antalet:

Question Title

* 11. Företagets VD är:

T