Enkät om Scaleautoserien

Hej
Inför 2018-års Scaleautoserie är det av stor vikt att vi funderar igenom hur vi vill ha det och hur vi kan utveckla serien så att många vill vara med och köra. Därför gör vi denna enkät vars resultat vi kommer att dela med oss av inför ett kommande beslut om serien 2018.

Enkäten är öppen fram till den 10 december. Du behöver bara svara på de frågor du vill. Alla svar behandlas, men de som anger kontaktuppgifter i sista frågan ges större tyngd. Inga kontaktuppgifter delas vidare och om de anges i svaret raderar vi dem från våra kontaktuppgifter också efter att vi sammanställt svaren.

Tack för din medverkan
gm Lars Harrysson

* 1. Vi har nu kört Scaleauto som serie i Sverige i tre år. Vad upplever du som positiva och negativa erfarenheter av serien?

* 2. Om du överväger att köra 2018 års serie vad ser du som de viktigaste skälen för dig för att deltaga dels i enskilda race, dels i serien som helhet?

* 3. Serien har hittills kopplats till Nordiska Mästerskapen genom att de åtta bästa i den svenska serien erbjuds att deltaga som svenska representanter i NM. Hur ser du på kopplingen mellan serien och NM?

* 4. När reglerna skrevs var det med ambitionen att göra det enkelt att deltaga i racen med en mer eller mindre originalbil (däcken bytta) och att det går att köra flera race utan att behöva bygga om bilen. Samtidigt är reglerna sådana att de som lägger mycket tid på sina bilar också har bättre bilar. Det har inte funnits någon ambition att stoppa utvecklingen, utan snarare har det uppmuntrats till att dels ägna tid åt sin bil, dels att de som är duktiga hjälper andra att få till sina bilar. Därutöver har reglerna som ambition att vara stabila över tid och därmed kunna förutses (vid inköp av bilar t.ex.) och dessutom kunna utgöra grund för lokala regler i klubbar.
Hur ser du på svenska scaleautoreglerna (du finner dem under www.sveslot.nu/regler)? Är det något du ser som angeläget att ändra i dem?

* 5. Scaleautoserien har under senare år försökt att anpassas till datum som inte krockar med andra tävlingar i Sveslot. Det har varit svårt då försök med tidiga datum från vår sida inte tagits hänsyn till av Sveslot och försök till att kombinera slot- och modellracing på en och samma helg på samma bana misslyckats. Lösningen blev därför under det senaste året att göra tävlingshelger med körning två dagar i följd på två olika banor som ligger nära varandra. Dessutom med en tidsplan som innebär att man kan komma på lördagsmorgonen och sluta hyfsat tidigt på söndagen. Helgerna har spridits ut som två på våren och två på hösten.
Hur ser det ideala tävlingsprogrammet ut för dig?

* 6. Scaleautoserien har förordat mycket körning och möjligheterna att köra mot bra motstånd för de med mindre rutin. Det har skett genom att semifinalerna varit längre än finalerna och att semifinalerna organiserats efter en så kallad "Australian snake" där de kvalande placeras ut i olika semifinaler så att de jämnas ut. Placering avgör vem som går till vilken final. Alla kör final, men endast de i A-final kan vinna tävlingen.
Vad ser du som ett tävlingsupplägg som gynnar klassen och som gör att du vill deltaga?

* 7. Hur ser du på att köra ett par lagtävlingar (1 eller 2-timmars i par) under säsongen i anslutning till en individuell tävling?

* 8. Dina kontaktuppgifter
För att jag ska kunna sammanställa materialet från denna undersökning på ett bra sätt kan jag vara i behov av att kontakta dig. Jag är därför tacksam om du anger vem du är, vilken klubb du representerar, samt hur jag kan komma i kontakt med dig (e-post eller telefon).

T