Förord

Sjöbo Hundparksförening jobbar aktivt med att tillgodose hundar och dess ägare med en aktiveringspark.
Föreningen drivs ideellt och samtliga pengar från medlemskap och bidrag går in till parken för underhåll och förbättring

Vi har därför valt att göra en undersökning för parkens medlemmar om hur ni tycker parken skötts idag.

Undersökningen är helt anonym om inga namn nämns där fritext kan skrivas.

Question Title

* 1. Är du en ny medlem eller medlem sedan innan 2020?

T