Spontanansökan som Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)

Att vara deltidsbrandman, eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för företagen och invånarna i den ort där du bor.

Att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap är inget heltidsyrke. Du bör därför ha ett annat yrke som bas. Många arbetsgivare ser det som en tillgång att ha deltidsbrandmän anställda, eftersom arbetsgivaren då får en kompetens inom bland annat brandskyddsarbete. Du kommer att hamna i en fin gemenskap och du gör vardagen tryggare och säkrare på din hemort.

Oavsett om du är man eller kvinna finns det en del grundförutsättningar du behöver uppfylla.

• Du ska ha fyllt 18 år
• Du behöver vara frisk och ha god kondition
• Du behöver i normalfallet kunna inställa dig på stationen inom 8 minuter.

Du kan lämna en spontanansökan här så kommer vi kontakta dig när det är dags för oss att rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap till någon av våra RiB-stationer.

Question Title

* 1. Kontaktinformation

Question Title

* 2. Vad har du för behörighet på körkort?

Question Title

* 3. Vilken station bor du närmast, för att vara aktuell för anställning är det max 8 min från hemmet till brandstationen...

Question Title

* 4. Något du vill informera oss om?

0 av 4 besvarad(e)
 

T