Screen Reader Mode Icon

1. Information från Valberedningen

Bästa medlem,
 
Valberedningen är sedan en tid igång med utvärderingsarbetet och att ta fram förslag till styrelse i Global Compact Network Sweden (GCNS) för val vid årsstämman den 6 maj 2021.

I stadgarna framgår att föreningen ”har till ändamål att på nationell nivå stödja framdrift för United Nations Global Compacts tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption, och förankra initiativet i olika nationella och kulturella sammanhang. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att ge medlemmarna möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom områden som utgör eller anknyter till United Nations Global Compacts principer.

Arbetet inom valberedningen är inriktat på hur vi kan göra styrelsen ännu starkare samt se över vilka områden som bör kompletteras. För att stärka mervärdet för medlemmarna behöver vi en engagerad styrelse med stort, aktuellt och relevant kunnande, en god dynamik sinsemellan samt breda och väl fungerande nätverk. En styrelse där de enskilda ledamöterna lägger ned arbete på att utveckla GCNS på olika sätt.

Vid stämman 2020 nominerades och valdes tre nya ledamöter med komplementär kunskap och erfarenhet in till styrelsen, varav en som suppleant. Valberedningen har genom sitt arbete konstaterat att det är en stark och välfungerande styrelse samt att antalet styrelseledamöter är tillräckliga.

Detta sagt så är medlemmarna i föreningen alltid välkomna att till valberedningen nominera kandidater från sin egen organisation till styrelsen inför framtiden. Att fortsatt bygga upp en grupp kandidater med rätt kompetens säkerställer en kontinuerlig succession på hög, kvalitativ nivå när det gäller styrelsen.

Är du intresserad ber vi dig besvara följande frågor som också markerar att du nominerar dig själv eller en person i er organisation till styrelsen. Lämna dina svar genom denna enkät senast den 2 april 2021 så vidarebefordrar sekretariatet intresseanmälan till valberedningen.
 
Valberedningen i GCNS//
Carina Silberg, Alecta
Annika Ramsköld, Vattenfall
Thomas Lagerqvist, MSA
0 av 4 besvarad(e)
 

T