Question Title

* 1. Vilken eller vilka företagsgrupper tillhör ditt företag?

Question Title

* 2. Vad är intressant för företagsgrupperna att arbeta med? Rangordna svaren.

Question Title

* 3. Hur många från ditt företag brukar delta på Malmö Företagsgruppers aktiviteter?

Question Title

* 4. Vilken typ av arrangemang är av störst intresse för ert företag? Rangordna alternativen.

Question Title

* 5. Vilka av nedanstående aktiviteter vill du att Malmö Företagsgrupper ska genomföra (digitalt, fysiskt när det är möjligt)?

Question Title

* 6. I Malmö Företagsgruppers kontakt med Näringslivskontoret - vilka frågor är viktigt för just er verksamhet att vi driver?

Question Title

* 7. Vad kan vi i Malmö Företagsgrupper förbättra?

T