Styrelsen i Kinda Golfklubb vill nu höra dina tankar. Vi genomför nu en insats att långsiktigt planera för föreningens utveckling. Det är några enkla frågor som tar några minuter att besvara.

Question Title

* 1. Varför är du medlem på Kinda Golfklubb?  

Question Title

* 2. Vad skulle klubben kunna göra för att du/andra skulle kunna engagera sig mer på något sätt i klubbens verksamhet? Vilka engagemangsformer och på vilket sätt?
Stort som smått.

Question Title

* 3. Vad skulle klubben kunna göra för att bli en mer attraktiv och välkomnade klubb som lockar att vuxna stanna kvar som medlemmar längre?

Question Title

* 4. Vad skulle klubben kunna göra för att bli en mer attraktiv och välkomnande klubb som lockar att juniorer/ungdomar stanna kvar som medlemmar längre?

Question Title

* 5. Vad förknippar du Kinda GK med som golfklubb? Till exempel vilka värderingar råder, din upplevelse av att vara medlem på klubben osv?

Question Title

* 6. Att stärka sin kompetens eller går utbildningar kan vara viktigt för en medlems motivation. Vad skulle du uppskatta om klubben erbjöd för utbildning/kompetenshöjning?

Question Title

* 7. Upplever du klubben som jämställd för alla medlemmar?

Question Title

* 8. Om nej, finns det något exempel på att det inte är jämställt mellan män/killar och kvinnor/tjejer, i så fall vad?

Question Title

* 9. Vilka mål till år 2025 skulle klubben kunna ha? Var så konkret som du kan.

Question Title

* 10. Vilka mål till år 2030 skulle klubben kunna ha? Var så konkret som du kan.

Question Title

* 11. Jag ser mig själv vara kvar som aktiv idrottare i föreningen om två år?

Question Title

* 12. Får vi kontakta dig för att lyssna av mer om vilket engagemang du skulle kunna göra? Ange i så fall ditt namn och nummer här.

Question Title

* 13. Jag är 

Question Title

* 14. Vilken ålder har du?

T