Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. För att planera säkerhetskurser för havskappseglare enligt WS OSR med genomförande november 2020 - mars 2021 ber vi dig svara på nedanstående frågor om ditt utbildningsbehov

Question Title

* 2. När vill du helst gå kursen du har behov av?

Question Title

* 3. Vilket genomförandealternativ passar dig bäst?

Question Title

* 4. Har du behov av medicalkurs? Om ja, ange vilken!

0 av 4 besvarad(e)
 

T