Omdöme efter avslutat uppdrag

Här kan du lämna referenser på de uppdrag som du arbetat på via Zest Care. Besvara ett formulär per uppdrag. Har du arbetat på flera uppdrag är du välkommen att fylla i formuläret flera gånger genom att gå in på länken på nytt och besvara frågorna på nytt.

Varför ska jag lämna referens? För både din och dina kollegors skull. För att vi i framtiden ska veta bättre vad för sorts arbetsplats det är när det kommer till stressnivå, bemötande, arbetsbelastning, etc. och då enklare kunna matcha rätt konsult till rätt uppdrag.

Vi tackar för att du tar dig tid att besvara formuläret som tar ca 1-2 minuter.

Question Title

* 1. Ditt för- och efternamn

Question Title

* 2. Vad har du arbetat som?

Question Title

* 3. Vilket uppdrag har du arbetat på?

Question Title

* 4. Hur väl har du trivts på ditt uppdrag?

Question Title

* 5. Vad tycker du har fungerat bra på uppdraget?

Question Title

* 6. Vad tycker du har fungerat mindre bra på uppdraget?

Question Title

* 7. Hur skulle du bedöma uppdraget utifrån följande parametrar

  Dåligt Mindre bra Bra Mycket bra Ej tillämplig
Arbetsbelastning och stressnivå
Arbetsmiljö och trivsel
Introduktion
Möjlighet till stöttning från ordinarie personal
Möjlighet till stöttning från Zest Care

Question Title

* 8. Skulle du rekommendera en kollega/vän att arbeta som konsult via Zest Care?

Stort tack för att du tagit dig tid att besvara frågorna.

Med vänliga hälsningar
Zest Care

T