Depression

Vi tackar så hemskt mycket på förhand för att du stället upp och svarar på denna enkät. Det är enbart "kryssfrågor", så den går relativt snabbt att svara på. Givetvis är alla svar anonyma. Tack för att du tar dig din tid! :-)

Question Title

* 1. Ålder

Question Title

* 2. Kön

Question Title

* 3. Vad har du för sysselsättning?

Question Title

* 4. När du uppsökt hjälp för depression, hur lång har då väntetiden varit?

Question Title

* 5. Skulle du önska att du fick hjälp med din depression snabbare?

Question Title

* 6. När du behöver prata med någon om din depression, vem vänder du främst dig till då?

Question Title

* 7. Vad har anledningen varit till att du sökt hjälp (varit deprimerad)? Flera svar tillåtna.

Question Title

* 8. Har den hjälpen du fått bidragit till tillfrisknande?

Question Title

* 9. Av vem skulle du helst vilja få hjälp av med din depression?

Question Title

* 10. Anser du att någon utomstående som "peppat" dig, varit positiv, uppmuntrat dig och pratat med dig (frågat hur du mådde osv) hade bidragit till ditt tillfrisknande?

T