Välkommen till denna undersökning om Trästockfestivalen 2019.


Vi ber dig svara spontant och ärligt på frågorna. Det finns inga rätta eller fel svar då vi är intresserade av din personliga åsikt. Du är helt anonym gentemot vår uppdragsgivare. Dina svar redovisas i form av siffror och procent tillsammans med andra svarandens svar.

Undersökningen genomförs av det oberoende analysföretaget Mantap Global AB.

Undersökningen tar ca 5 min. Tack för Din medverkan!

Question Title

* 1. Har du besökt Trästockfestivalen 2019?

T