* 1. Så ofta har jag läst Vertex (papperstidningen):

* 2. Jag tycker att Vertex (papperstidningen) är:

* 3. Det här tycker jag är viktigt att Vertex (papperstidningen) förändrar:

* 4. Det här ska en studenttidning innehålla för att intressera mig. Flera kryss möjliga.

* 5. Vertex har planer på att byta format till magasin, med finare papper och något mindre storlek än nuvarande tabloid. Det tycker jag är:

* 6. Andra synpunkter på Vertex, i stort eller smått (frivilligt):

T