Question Title

* 1. Jag har kamrater som jag trivs med och är tillsammans med på skolan

Absolut inte Instämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. I min klass är eleverna snälla mot varandra

Absolut inte Instämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. De vuxna på skolan reagerar och gör något åt om de får reda på att någon elev har varit elak mot eller kränkt en annan elev

Absolut inte Instämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. I min klass har vi studiero på lektionerna

Absolut inte Instämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Jag kan arbeta ostört och få mycket gjort på lektionerna

Absolut inte Instämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Jag får den hjälp jag behöver i mitt skolarbete

Absolut inte Instämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Jag känner att mina lärare bryr sig om mig

Absolut inte Instämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Jag känner mig trygg på rasterna

Absolut inte Instämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Jag känner mig trygg i matsalen

Absolut inte Instämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. I matsalen får jag lugn och ro när jag äter

Absolut inte Instämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

T