Stort tack för att du vill berätta om hur du ser på OrkidéPrat! Denna enkät är helt anonym – din ip-adress eller annan identifierande information samlas inte in. Tack för hjälpen!

Question Title

* 1. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera OrkidéPrat till en vän eller kollega?

Inte alls sannolikt
Oerhört sannolikt

Question Title

* 2. När du går till OrkidéPrat, vad brukar du vilja göra då? Med andra ord: Varför loggar du in på OrkidéPrat?

Question Title

* 3. Om bara tre saker/funktioner/typer-av-innehåll/möjligheter skulle få finnas kvar på OrkidéPrat, vilka borde de vara?

T