Hur möter din verksamhet klimatutmaningen?

Sverige står inför stora utmatningar för att ställa om till ett socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbart samhälle. En nyckel i denna omställning är att alla organisationer bidrar utifrån sina förutsättningar. En aktuell fråga handlar om hur organisationer minskar sin påverkan på klimatet samtidigt som de förbättrar sin motståndskraft mot klimatförändringar. 
 
I årets rapport har vi valt att fokusera på hur analyserad data hjälper svenska organisationer att förstå och agera på utvecklingen inom klimatområdet.
 
Som tack för att du är med i undersökningen skickar vi rapporten till dig när den är klar. Undersökningen tar ca 10 minuter att besvara. 
 
Tack för ditt bidrag!
 
Hälsningar
Jonas Åkerman
VD Metria

T