Nomineringsformulär

Priset Hållbart Ledarskap delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv till personer som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Personen i fråga ska vara verksam i Sverige samt inte ha hållbarhet som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Den primära målgruppen för mottagande av priset är personer inom svenskt näringsliv men priset kan även tilldelas personer inom andra sektorer i samhället.

Fyll i så mycket du kan och vet om kandidaten och hens insatser i formuläret nedan. Ju mer konkret information du kan ge, desto bättre bedömning kan vi göra.

OBS! Vänligen notera att föregående års slutkandidater inte kan nomineras i år.

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter till kandidaten som du vill nominera (fyll i det du vet):

Question Title

* 2. Dina kontaktuppgifter:

Question Title

* 3. Beskriv kandidatens hållbarhetsvision och/eller hållbarhetsmål för den egna verksamheten eller samhället i stort (max 200 ord)

Question Title

* 4. Vilka framgångar har kandidaten uppnått – eller kan förväntas uppnås – i hållbarhetsarbetet tack vare kandidatens insatser? (max 200 ord)

Question Title

* 5. Beskriv kandidatens förmåga att leda och inspirera andra mot ovan vision och mål (max 200 ord)

Question Title

* 6. Hur arbetar kandidaten för att integrera hållbarhet i verksamhetens affärsutveckling och affärsmodell? (max 200 ord)

Question Title

* 7. Beskriv hur kandidaten integrerar hållbarhet i det operativa arbetet – i den egna verksamheten och utefter hela dess värdekedja (max 200 ord)

Question Title

* 8. Beskriv på vilka sätt kandidatens insatser är innovativa och nytänkande (max 200 ord)

T