Utvärdering av undervisning

Under handledare- och lärarutbildningen i Psykoterapi 45hp vid LiU, ingår det bland annat att undervisa för studenter på olika psykoterapiutbildningar e.dyl..
Jag hoppas att du som tar del av min undervisning vill bidra till min utveckling genom att fylla i nedanstående formulär.

Tack på förhand!

Malin Bäck
Leg.Psykoterapeut
Doktorand i klinisk psykologi, IBL, LiU

Question Title

* 1. Läraren verkade väl förberedd för uppgiften

Question Title

* 2. Läraren verkade väl hemmastadd med ämnet för sin föreläsning

Question Title

* 3. Undervisningens nivå och innehåll låg rätt för mig och kunskapen förmedlades så att jag förstod

Question Title

* 4. Läraren samspelade med gruppen på ett bra sätt

Question Title

* 5. Det pedagogiska upplägget verkade genomtänkt

Question Title

* 6. Vilka av följande påståenden stämmer in på läraren och föreläsningen?

Question Title

* 7. Positiv kritik

Question Title

* 8. Utvecklingsbehov

T