Question Title

* 1. Jag vet att jag ska kolla i min planering på www.ollesmatte.se inför lektionerna så jag är beredd på vad som ska hända.

Question Title

* 2. Jag tycker det är tydligt vad det förväntas av mig på lektionerna

Question Title

* 3. Jag tycker att innehållet i undervisningen varit på en bra nivå för mig

Question Title

* 4. Jag tycker att matematikämnet har varit roligt den här terminen

Question Title

* 5. Jag har gjort min resonemangsläxa (redovisat matteuppgift hemma)

Question Title

* 6. Det här tycker ja att det är för lite av i undervisningen

Question Title

* 7. Kryssa i de förmågor du förstår vad de betyder

Question Title

* 8. Ange namn och klass

T