Denna enkät är till för dig som använt SGU/Geologisk i din undervisning.

De hundra första som svarar får varsin trisslott som tack. Enkäten tar max 5 minuter att besvara.

* 1. Hur fick du reda på SGU/Geologisk?

* 2. Vilken är din roll?

T