Question Title

* 1. Hur deltog du på demonstrationen?

Question Title

* 2. Hur tycker du att själva demonstrationsformen fungerade?

Question Title

* 3. Har du några tankar kring hur demonstrationsformen kan förbättras?

T