Vi gör en utvärdering av hur situationen med covid-19 har påverkat din utbildning hittills och hur planen ser ut framåt. 

Tack för att du deltar i vår korta undersökning och hjälper oss att hjälpa dig och andra utbildningsdeltagare samt våra utbildningsarrangörer!

Question Title

* 1. Använder du främst utbildning.se för att hitta utbildning till dig själv eller för andra på ditt företag?

T