Question Title

* 1. Vilket kön är hunden?

Question Title

* 2. Hur gammal är hunden?

Question Title

* 3. Hur ”använder” du din hund? (Du kan kryssa i flera rutor!)

Question Title

* 4. Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?

Question Title

* 5. Hunden lever inte längre

Question Title

* 6. Är hunden steriliserad eller kastrerad? 

Question Title

* 7. Om ja, varför

Question Title

* 8. Vid vilken ålder gjordes ingreppet?

Question Title

* 9. Testiklar – fråga till hanhundsägare

Question Title

* 10. Har din hund haft upprepade eller långvariga hudproblem/klåda?

Question Title

* 11. Har en utredning av hudproblem gjorts av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar

Question Title

* 12. Har hudproblemen visat sig vara orsakade av parasiter?

Question Title

* 13. Har hudproblemen visat sig vara orsakade av hudinfektioner?

Question Title

* 14. Har hudproblemen visat sig vara orsakade av allergi?

Question Title

* 15. Har hunden någon gång haft problem med öronen?

Question Title

* 16. Om ja, vilken typ av problem?

Question Title

* 17. Har hunden någon gång haft problem med ögonen?

Question Title

* 18. Om ja, vilken typ av problem?

Question Title

* 19. Är hunden ögonlyst?

Question Title

* 20. Om ja, ange resultat

Question Title

* 21. Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm?

 

Question Title

* 22. Om ja, hur ofta har hunden haft problem?

Question Title

* 23. Om ja, vilket/vilka problem?

Question Title

* 24. Har din hund drabbats av halsinfektion?

Question Title

* 25. Har din hund drabbats av urinvägsinfekton?

Question Title

* 26. Har din hund drabbats av någon annan infektion

Question Title

* 27. Om ja, vilken typ av infektion?

Question Title

* 28. Har din hund fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel?

Question Title

* 29. Om ja, vilken diagnos?

Question Title

* 30. Har diagnosen ställts av kardiolog/hjärtspecialist?

Question Title

* 31. Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär?                      

Question Title

* 32. Om ja, hur ofta?

Question Title

* 33. Vid vilken ålder började anfallen?

Question Title

* 34. Har hunden fått diagnosen tumör/ cancer?         

Question Title

* 35. Om ja, vilken typ av tumör/cancer?

Question Title

* 36. Vid vilken ålder fick hunden diagnosen?

Question Title

* 37. Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom?

Question Title

* 38. Om ja, vilken diagnos?

Question Title

* 39. Har hunden fått diagnosen diabetes?

Question Title

* 40. Har hunden fått diagnosen bukspottkörtelinflammation?

Question Title

* 41. Har hunden fått diagnosen autoimmun sjukdom?

Question Title

* 42. Om ja, vilken typ av autoimmun sjukdom?

Question Title

* 43. Vid vilken ålder insjuknade hunden?

Question Title

* 44. Blir din tik skendräktig?

Question Title

* 45. Efter varje löpning?

Question Title

* 46. Fråga för tikar; Är tiken behandlad för livmoderinflammation?

Question Title

* 47. Om ja, vid vilken ålder?

Question Title

* 48. Om behandlad, vilken typ av behandling?

Question Title

* 49. För hanhundar; Har hunden fått diagnos prostatasjukdom?

Question Title

* 50. Om ja, vid vilken ålder?

Question Title

* 51. Har hunden problem med tandsten?

Question Title

* 52. Har hunden problem med tandlossning?

Question Title

* 53. Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård?

Question Title

* 54. I vilket sammanhang har hunden skadats?

Question Title

* 55. Vilka skador har din hund fått?

Question Title

* 56. Om hunden haft andra sjukdomar/skador, ange vilka. Ange också hundens ålder och behandling:

Question Title

* 57. Anser du att hunden uppför sig som du förväntade dig när du skaffade en hund av denna hundras?

Question Title

* 58. Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?

Question Title

* 59. Om ja, beskriv problemet

Question Title

* 60. Är du nöjd med ditt val av hundras?

Question Title

* 61. Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny hund i samma hundras igen?

Question Title

* 62. Skriv gärna en kort motivering till svaret ovan

0 av 62 besvarad(e)
 

T