Question Title

* 1. Jag har lärt mig mycket matematik den här terminen

Question Title

* 2. Jag fått arbeta med uppgifter som varit utmanande för mig

Question Title

* 3. Om jag ber om hjälp så får jag hjälp

Question Title

* 4. Om jag missar en lektion så vet jag hur jag kan ta reda på vad jag behöver ta ikapp

Question Title

* 5. Om det är något jag inte förstår under en genomgång så frågar jag

Question Title

* 6. Följande saker gör jag för att förbereda mig för mattelektioner (du kan ange flera svar)

Question Title

* 7. Jag tycker det är tydligt vad det förväntas av mig på lektionerna

Question Title

* 8. Jag tycker det har fungerat bra att jobba utan mattebok (du kan välja flera svar)

Question Title

* 9. Jag går i årskurs

T