Dina upplevelser och erfarenheter är viktiga för oss!

Med den här enkäten vill Riksförbundet HOBS samla in upplevelser av hur det är att leva med PCOS och vad personer med PCOS har för erfarenhet av vården. Enkäten riktar sig till dig som har fått diagnosen PCOS av en vårdgivare. 

Eftersom många med PCOS lever med övervikt eller obesitas/fetma vill vi arbeta med med frågor som rör PCOS. För att vi ska kunna göra det på ett sätt som känns meningsfullt och relevant för dig som har PCOS vill vi veta vad du tänker och vad du skulle ha behov av.

Vi uppskattar att enkäten tar 5-10 minuter att besvara. I slutet av enkäten ombeds du att skriva dina kontaktuppgifter om du vill ställa upp på en intervju. Detta är helt frivilligt och om du inte anger dina personuppgifter är du helt anonym.

Question Title

* 1. Har du fått diagnosen PCOS av en vårdgivare?

Question Title

* 2. Hur länge hade du haft symptom när du fick diagnosen PCOS?

Question Title

* 3. Vilket/vilka symptom var det som gjorde att du sökte hjälp?

Question Title

* 4. Vilka symptom har du av PCOS?

Question Title

* 5. Hur lång tid tid tog det från att du sökte hjälp för ett symptom för första gången till att du fick diagnosen PCOS?

Question Title

* 6. Kände du till att PCOS finns innan du fick din diagnos?

Question Title

* 7. Upplevde du att det var lätt eller svårt att få en diagnos?

Question Title

* 8. Får du behandling för PCOS?

Question Title

* 9. Om du svarade ja på frågan om behandling, vilken behandling får du?

Question Title

* 10. Finns det någon behandling som du skulle vilja ha men inte får?

Question Title

* 11. Hur upplever du vården du har fått för din PCOS, från att du först sökte hjälp till i dag, på en skala mellan 1 och 7? (1 är mycket dålig och 7 är mycket bra.)

Question Title

* 12. Om du inte är nöjd med vården, vad skulle du vilja att vården hade gjort annorlunda?

Question Title

* 13. Hur mycket lider du i dag av PCOS på en skala mellan 1 och 7? (1 är inget lidande och 7 är mycket stort lidande.)

Question Title

* 14. Vad skulle du vilja att allmänheten vet om PCOS? Fokusera gärna på ett fåtal saker som du tycker är viktigast.

Question Title

* 15. HOBS är Sveriges enda patientförening som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma. Eftersom många som lever med PCOS har övervikt eller obesitas är ämnet PCOS viktigt för oss. Hur skulle du vilja att HOBS arbetar med PCOS? Välj de 1-3 alternativ som du tycker är viktigast.

Question Title

* 16. För att förstå mer om hur det är att leva med PCOS och hur du upplever vården kan HOBS vilja genomföra intervjuer med vissa personer som har svarat på enkäten. Om det blir aktuellt, skulle du vilja ställa upp på en digital intervju?

T