Utvärdering av Riksarkivets konferens för offentlig informationshantering 2019

Utvärderingenkät som kan användas återkommande för att underlätta jämförelser.

Question Title

* 1. Hur har du fått information om konferensen?

Question Title

* 2. Har du deltagit i någon av våra konferenser om offentlig informationshantering tidigare?

Question Title

* 3. Vad tycker du om tidpunkten för konferensen i anslutning till FAI:s höstkonferens?

Question Title

* 4. Vad har du för titel eller befattning?

Question Title

* 5. Vad tycker du om konferensen i sin helhet?

Question Title

* 6. Jag har fått tillfälle för möten och samtal med Riksarkivets olika funktioner.

Question Title

* 7. Jag har fått tillfälle för möten och samtal med kollegor inom arkivarieprofessionen.

Question Title

* 8. Innehållet i konferensen var relevant för mig i mitt arbete.

Question Title

* 9. Har du förslag på programinslag som är relevanta för dig inför nästa års konferens?

Question Title

* 10. Vad tycker du om lokalen och förtäringen?

T