Medlemskap

Question Title

* 1. Är du medlem i Nya Åhusparken? 

Question Title

* 2. Vår medlemsavgift är 50:- per år och person och 100:- per år för familj/hushåll anser du att det är

Question Title

* 3. Kan du tänka dig att hjälpa till med det fysiska arbetet i föreningen?

Question Title

* 4. Hur många gånger per år vill du vara aktiv i så fall? Om du svarade nej på förra frågan fyll i ingen

Question Title

* 5. Om ja på föregående fråga. Vad vill du hjälpa till med? Flera svar är möjligt ( Sa du nej på förra, ange inget)

Question Title

* 6. Vilket utbud vill du ska finnas i parken under en sommarsäsong? Välj de 5 du tycker är viktigast

Question Title

* 7. Hur har du fått information i sommar om parkens event? Flera svar är möjligt

Question Title

* 8. Hur viktigt anser du att det att det finns regnskydd ( tex. paviljong) när du ska besöka ett event i parken?

Question Title

* 9. Har du besökt parken i sommar? Om ja i så fall vilka? Flera svarsalternativ är möjliga.

T