Välkommen till Torns IF P07s enkät - Föräldrar

Denna enkät vänder sig till föräldrar med barn i Torns IF P07 och vi hoppas att ni kan svara på dessa frågor för att vi ska få en bättre bild av hur vi ska planera och utveckla verksamheten för 2018.

T