Screen Reader Mode Icon

Enkät om medlemskap

I syfte att stärka värdet av ett medlemskap i Svenska Vård samt öka antalet medlemmar lägger vi stor vikt vid att utveckla vårt kvalitetsarbete genom att erbjuda nätverksträffar, utbildningar, politiskt påverkansarbete, rådgivning och relevanta medlemsförmåner. För att lyckas ännu bättre med att tillvarata våra medlemmars intresse och behov behöver vi din hjälp.

Vi uppmanar därför våra medlemmar att fylla i enkäten nedan och på så vis ge oss feedback på hur vår organisation uppfattas och kan utvecklas. Vi är dessutom angelägna om att få höra dina idéer och förslag till förbättringar. 

Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss och kan hjälpa oss att behålla nuvarande medlemmar, men även stärka våra möjligheter att värva nya medlemmar. 

Stort tack för att du tar dig tid att delta i vår undersökning.


Question Title

* 1. Inom vilket område bedriver ni er huvudsakliga verksamhet?

Question Title

* 2. Vilka är de viktigaste orsakerna till att ni är medlemmar?

Question Title

* 3. Svenska Vård jobbar aktivt för att höja kunskapsnivån kring de branschstandard för HVB, LSS och Äldreomsorg som Svenska Vård varit delaktiga att ta fram. I vilken utsträckning använder ni er av standarder i ert systematiska kvalitetsarbete?

Question Title

* 4. I vilken utsträckning har ni behov av uppdaterade laglistor i ert systematiska kvalitetsarbete?

Question Title

* 5. Svenska Vård kommer under 2023 erbjuda ett digitalt stöd för verksamhetsledning av kvalitet, miljö samt arbetsmiljö. Verksamhetsledningssystemet VLSsv omfattar beskrivningar och stöd avseende lagbevakning gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt verktyg för att hantera detta på ett effektivt sätt.
I vilken utsträckning skulle VLSsv vara av intresse för ert systematiska kvalitetsarbete?

Question Title

* 6. Svenska Vård har under hösten startat en samarbete med PIKU utbildningar för att förbättra utbildningsverksamheten då digital kompetensutveckling möjliggör och utvecklar både din personal och ditt företagande. Vilka utbildningserbjudande har varit mest intressanta för er?

Question Title

* 7. Svenska Vård arbetar ständigt för att få tillgång till de bästa möjliga leverantörer av stöd för att bedriva verksamhetsnära vård och omsorg. 
Vilket av följande medlemsförmåner nyttjar ni mest idag?

Question Title

* 8. Det politiska påverkansarbetet är en viktig funktion för Svenska Vårds arbete med att stärka den fristående utförarens position i debatten. 
Vilket av följande politiska områden anser du vara viktigast att vi driver?

Question Title

* 9. Hur bra tycker du som medlem att Svenska Vård tillgodoser dina förväntningar och behov?

Question Title

* 10. Övriga tankar och idéer du önskar framföra till Svenska Vård?

0 av 10 besvarad(e)
 

T