Question Title

* 1. Tycker du om att segla på natten?

Question Title

* 2. Skulle en eller flera teorikvällar hjälpa dig och din besättning att delta på en eller flera kappseglingar?

Question Title

* 3. Jag har inte en kappseglingsbåt.

Question Title

* 4. Visste du att nästan alla båtar ha ett respittal (SRS-tal) så att man kan jämföra olika båtar med varandra på en bana?

SRS=Svenskt Respit System. Man tar tiden från start till mål för varje båt och multiplicerar med SRS-talet=beräknad tid. Beräknad tid används sedan i resultatlistan. Det finns andra system också men detta är vanligast.

Question Title

* 5. Vill du ha hjälp att ta fram ditt respittal (SRS-tal)?

Många båtar är av standardtyp och för dessa finns en tabell där SRS-talet redan är uträknat. För nyare eller mer unika båtar måste man mäta lite för att kunna ge dem ett bra respittal. Mätningar görs av en mätman. LBS har en egen mätman som finns i Seglingskommittén.

Question Title

* 6. Är du intresserad av att vara med som funktionär på någon av våra tävlingar?

Om ja - kontakta någon i Seglingskommittén

Question Title

* 7. Skulle du vilja ha en erfaren tävlingsseglare som gast som hjälper dig på den första kappseglingen?

T