Question Title

* 2. Datum/tid

Datum

Question Title

* 5. Tycker du att det är en bra plats för den här upplevelsen?

Question Title

* 6. Hur lättillgänglig upplever du platsen för arrangemanget?

Question Title

* 7. Vad tycker du om upplevelsen idag?

Question Title

* 8. Saknar du något?

Question Title

* 9. Visste du att det här arrangemanget var en del av Sommarlund?

Question Title

* 10. Hur fick du information om dagens arrangemang?

Question Title

* 11. Andra synpunkter eller idéer:

T