Question Title

* 1. Sängvätning, eller enures som det också kallas, är i många fall ärftligt.

T