Question Title

* 1. Namn

Question Title

* 2. E-postadress

Question Title

* 3. Jag arbetar inom.......

Question Title

* 4. Jag önskar specialkost(ange vilken)

Question Title

* 5. Samordningsförbundet FINSAM i Malmö använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att gallras vid inaktualitet. Du kan kontakta FINSAM i Malmö för att få dina uppgifter raderade eller rättade.

T