Här kan du göra din ansökan! Tänk på att frågor markerade med asterix måste besvaras / Here you can make your application! Keep in mind that questions marked with an asterix must be answered.
"Andrahandsval" är frivilligt att fylla i och innebär att du bereds plats först efter att alla sökande "förstahandsval", i kursens det rör, behandlats. / "Second choice" is voluntary to fill in and means that you are prepared for a place only after all applicants for "first choice" have been processed.

För sökande till kortkurser för barn med vuxen anhörig,  anges båda namnen men endast uppgifter för den vuxne fylls i.

Question Title

* 3. Kontaktinformation / Personal information

Question Title

* 4. Personnummer / Date of Birth (YYYYMMDD-XXXX)

Question Title

* 5. Kön / Gender

Question Title

* 6. Motivera kort varför du söker / Briefly motivate why you are applying

Question Title

* 7. Nuvarande sysselsättning / Current occupation

Question Title

* 8. Har du sökt sommarkurs tidigare, vilket år? / If you have applied before, what year?

Question Title

* 9. Önskemål om kost / Dietary needs

Question Title

* 10. Boende / Accommodation

* Vi försöker tillmötesgå dina önskemål för boendet i så stor utsträckning som möjligt men kan inte lova att ditt boendeval uppfylls pga plats och andra sökandes önskemål. Boende är inte valbart till kortkurs: Forma i lera och Arbeta i trä med kniv.

Question Title

* 11. Jag ordnar eget boende men önskar följande måltider / I have arranged my own accommodation but would like the following meals

Question Title

* 12. Övriga önskemål eller information som är bra för skolan att veta om? / Other wishes or information that the school should know about?SE HÄR INNAN DU SKICKAR ANSÖKAN!

Du skickar din ansökan genom att klicka på knappen nedan: "Skicka ansökan".  Därefter omdirigeras du till Capellagårdens webbplats där du automatiskt får en bekräftelse på att din ansökan är mottagen. / Submit your application by clicking the button below: "Send application".You will then be redirected to Capellagården's website where you will automatically receive a confirmation that your application has been received.

När du skickar in ansökan godkänner du att Capellagården kontaktar dig via e-post och hanterar informationen i ansökan enligt skolans GDPR-policy. / When you submit the application, you agree that Capellagården will contact you by e-mail and handles the information in the survey according to the school's GDPR policy.

T