Hej!

Non-Silence Generation ska producera en podcast tillsammans med unga och vill gärna veta mer om vad du vill lyssna på.

Enkäten tar 2-4 minuter att fylla i.

Tusen tack för att du deltar och gör din röst hörd!

Question Title

* 1. Vilket kön identifierar du dig som?

Question Title

* 4. Lyssnar du på podcast?

Question Title

* 5. Vilken eller vilka podcasts lyssnar du på?

Question Title

* 6. Varför lyssnar du på podcast?

Question Title

* 7. Hur ofta lyssnar du på podcast?

Question Title

* 8. Prenumererar du på någon podcast?

Question Title

* 9. Vad vill du att en podcast ska handla om?

Question Title

* 10. Vilket eller vilka podcast-format gillar du?

Question Title

* 11. Har du något mer tips?

T