Rapportera varför du inte tar bussen

Naturskyddsföreningen i Vaxholm samlar in information om orsaker till varför Resarö-bor inte tar bussen. Du kan svara på enkäten obegränsat antal gånger. Ditt svar är helt anonymt (inte ens ip-adressen sparas). Vi kommer att samla ihop svaren vid lämpliga tillfällen och rapportera till Vaxholms kommun och SL. Förhoppningsvis kommer det att leda till förbättringar i kollektivtrafiken på både kort och lång sikt.

Question Title

* 1. I denna enkät kan du rapportera 
om en återkommande anledning till att inte åka buss 680/682 eller 
om enskilda tillfällen då du inte kunnat ta bussen.

Question Title

* 4. När kunde du inte ta bussen? (hoppa över om återkommande)

Datum
Tid på dagen

Question Title

* 8. Här kan du förtydliga något i din rapport eller lämna en generell kommentar om busstrafiken på Resarö. Eller du kanske har ett brilliant förslag?

T