Här kan du vara med och skapa underlag till frågor om Sverige i appen Course!

Hej!
Så roligt att du vill vara med och skapa underlag till de frågor som ska ingå i Course! och den del som ska hjälpa nyanlända att lära mer om Sverige. 
Vill du bidra med fler än de fem frågor som ryms i formuläret per gång så går det bra att följa länken ett flertal gånger och lämna ytterligare frågor. Varje fråga kopplas till en kategori, varje kategori måste innehålla minst 80 frågor innan den kategorin läggs till i spelet.
Det är viktigt att du följer givna instruktioner. Dessa instruktioner finns kortfattat på varje sida i formuläret.

Vid frågor hör av dig till Peyman Vahedi rektor på Ådalsskolan.
peyman.vahedi@kramfors.se

T