Stöd i föräldraskapet - vad finns det för mig och min familj?

I den här enkäten vill vi veta mer om dina tankar, känslor och åsikter om stöd i föräldraskapet.
Det är även några frågor om familjecentral.
 
Tänk på din aktuella situation som blivande, nybliven förälder när du svarar på frågorna.

Avsikten med den här enkäten är att hjälpa oss att förstå hur ett vi skulle kunna utforma stödinsatser i vardagen till blivande och nyblivna föräldrar.

Dina svar kommer att användas i sammanställd form tillsammans med övriga svarandes och vi kommer inte att bedöma enskilda svar. Var därför så ärlig som möjligt – det finns inga rätta eller fel svar.

Question Title

* 1. Väntar du barn?

Question Title

* 2. Har du barn i ålder 0-6 år?

Question Title

* 3. Känner du till var du kan bli erbjuden stöd i ditt föräldraskap under graviditet och småbarnstid?

Question Title

* 4. I vilken form skulle detta stöd kunna vara utformat?

Question Title

* 5. Var skulle du önska att denna kontakt fanns tillgänglig?

Question Title

* 6. Familjecentral innebär att alla professioner (Barnmorskemottagning, BVC, familjestöd/samtalsstöd från kommunen och öppen förskola) finns samlade under ett tak. Ibland bokstavligt och ibland bildligt – man har tillgång till de övriga i någon organiserad form.
Tycker du att det låter som en bra möjlighet?

Question Title

* 7. Tror du att du skulle utnyttja denna möjlighet?

Question Title

* 8. Saknar du idag någon profession idag kring din familj?

Question Title

* 9. Vilket är ditt postnummer

0 av 9 besvarad(e)
 

T