Den finlandssvenska kultur- och samhällstidningen Ny Tid gör ett temanummer om fattigdom och samlar in upplevelser om modern fattigdom. Du kan svara på enkäten anonymt, men om du är villig att ställa upp på en intervju, får du gärna lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. 
Dina svar kan komma att publiceras (anonymt) i Ny Tid 8/2023, som utkommer 21 augusti. Enkäten är öppen t.o.m. 23 juli. 

Question Title

* 1. Har du upplevt fattigdom under 2000-talet? Berätta så detaljerat du kan om dessa upplevelser.

Question Title

* 2. Frivillig följdfråga: Upplever du dig för tillfället som fattig, eller har du "lyckats ta dig ut ur fattigdomen"? Tycker du att samhället gett dig tillräckligt stöd och verktyg för att du ska komma till en punkt där du inte längre upplever dig som fattig?

Question Title

* 3. Frivillig följdfråga: Vilka fördomar och missuppfattningar om fattigdom har du stött på? 

Question Title

* 4. Frivillig följdfråga: Vad anser du att är det bästa sättet att motverka fattigdom?

Question Title

* 5. Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju, anonymt eller med namn? Fyll i så fall i dina kontaktuppgifter nedan.
Dina personuppgifter ses enbart av Ny Tids redaktion och dina ovanstående svar behandlas fortfarande som anonyma. 

T