Värme

Vi behöver få en överblick över hur värmen fungerar i fastigheten. Därför ber vi er medlemmar berätta hur ni bedömer värmen i er lägenhet.

Kommentera gärna i fritext om ni har ytterligare upplysningar, t ex element som inte fungerar.

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Question Title

* 2. I min lägenhet tycker jag det är

Question Title

* 3. Kommentar:

T