Screen Reader Mode Icon

1. Välkommen till Cairnterrierklubbens hälsoenkät 2022

Den här undersökningen görs av CTK för att få en överblick över hälsoläget i rasen. En analys av svaren kommer att användas bl a som underlag av den uppgradering av Rasanpassad Avelsstrategi, RAS, som ska lämna in till SKK under 2022.
Frågorna avser alla cairnterrier födda 2010-2021, både nu levande och hundar som inte längre lever.
CTK vill även ha in svar även för helt friska hundar. Dessa svar är viktiga för att få vetskap om hur vanliga eller ovanliga olika hälsoproblem är.
Formuläret avser en hund. Om du har mer än en hund, född under tiden 2010-2021, fyll då i formuläret en gång för varje hund.
Det går bra att svara anonymt men vi tar gärna emot  samtliga uppgifter.
Det finns möjlighet för dig som känner dig bekväm med att uppge hundens namn och/eller dina kontaktuppgifter. De kommer bara att ses under sekretess av få personer men ger CTK möjlighet till djupare analys vid behov.

Vi är tacksamma för alla svar vi får in.
När du svarat på sista frågan klickar du på "Klar".

T