Question Title

* 1. Hepatit A är en inflammation i levern som orsakas av ett virus. I Sverige är det ovanligt att drabbas av hepatit A. Varje år drabbas ungefär 100 personer och hälften av dem har smittats utomlands.

Vilket av dessa påståenden är rätt?

T