Question Title

* 1. Är någon i ert hushåll är medlem i Furuby IF?

Question Title

* 2. Är någon i ert hushåll är medlem i Furuby Sockenlag?

Question Title

* 3. Hur ofta besöker ni Furuby IF:s webbplats?

Question Title

* 4. Hur ofta besöker ni Furuby IF:s sociala medieplattformar (Facebook/Instagram)?

Question Title

* 5. Hur ofta besöker ni Facebookgruppen Furuby allt mellan himmel och jord?

Question Title

* 6. Vilken av följande aktiviteter för barn och ungdomar skulle ni vilja se att Furuby IF startade?

Question Title

* 7. Hur viktigt är det för er att Furuby IF startar aktiviteter för vuxna (exempelvis föreläsningar, bokcirklar)?

Question Title

* 8. Vilken av följande anläggningar skulle ni helst vilja se i Furuby?

Question Title

* 9. Hur många barn i åldrarna 5-17 år bor i ert hushåll?

0 av 9 besvarad(e)
 

T