Svar från deltagande föreningar 

Question Title

* 1. Ange förening, och vem som  registrera svaren. Vill ni vara anonyma så lämnar ni tomt.

Question Title

* 2. Varför valde er förening att delta i en digital version av Nordiska Trädgårdar?

Question Title

* 3. Vad hade ni för förväntningar på ert deltagande?

Question Title

* 4. Har ni fått bra information och support från FOR?

Question Title

* 5. Har ni fått bra information och support från Stockholmsmässan?

Question Title

* 6. Hur har ni marknadsfört ert deltagande?

Question Title

* 7. Är ni nöjda med ert deltagande?

Question Title

* 8. Vad skulle ni ha kunnat göra annorlunda utifrån årets givna ramar?

Question Title

* 9. Har ni nytta av det mässarbete och -material ni tagit fram även i andra sammanhang framöver?

Question Title

* 10. Har besökarna och era medlemmar hittat till era montrar och era monteraktiviteter och era föredrag i föredragsserien?

Question Title

* 11. Vad har ni fått för feedback från era besökare och medlemmar?

Question Title

* 12. Varför har inte fler av besökarna och våra föreningsmedlemmar tagit del av vårt digra program i  Föredragsserien enligt er?

Question Title

* 13. Skulle ni delta igen om det blev en helt eller delvis digital mässa även nästa år? Nordiska Trädgårdar ges 31 mars - 3 april 2022 enligt plan.

T