Enkät om gymnasiesärskola.se

Denna undersökning skickas ut till alla gymnasiesärskolor i Sverige. Syftet med denna enkäten är att förbättra gymnasiesärskola.se för både besökare och skolor. Du har fått denna enkät för att du arbetar på/med en gymnasiesärskola. 

Enkäten tar ungefär 5 minuter att genomföra.

För varje svar skänker vi 10 kr till FUB - en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Ditt svar är viktigt!

Tack på förhand!
Teamet på gymnasiesärskola.se. 

Question Title

* 1. Känner du till gymnasiesärskola.se?

0 av 14 besvarad(e)
 

T