I vilken mån utgår hälso- och sjukvården från dina behov som patient? Vi genomför en patientenkät där du kan sätta betyg på svensk sjukvård. Resultatet av enkäten kommer att presenteras på seminariet “Så var Patientveckan 2019!” under Almedalsveckan, samt på Netdoktors hemsida. Enkäten tar bara någon minut. Dina svar är helt anonyma.

Vi uppskattar att du tar sig tid att besvara enkäten. Ditt deltagande är värdefullt!

Question Title

Ditt övergripande betyg på om svensk hälso- och sjukvård är patientcentrerad, att den utgår från den enskilde patienten och dennes behov. Betygsätt vården på en skala där 0 är sämst och 5 är bäst betyg.

Question Title

Senaste gången du var sjuk och behövde medicinsk vård, hur nöjd var du med att snabbt få tid för fysiskt besök hos en läkare? Sätt ditt betyg på skalan.

Question Title

Senaste gången du träffade en läkare för fysiskt besök, hur nöjd var du vad gäller att bli involverad i besluten och känna dig delaktig? Sätt ditt betyg på skalan.

Question Title

Senaste gången du träffade en läkare för fysiskt besök, hur nöjd var du med hur du blev bemött av läkare och annan vårdpersonal? Sätt ditt betyg på skalan.

Question Title

Senaste gången du träffade en läkare för fysiskt besök, hur nöjd var du sammantaget med besöket? Sätt ditt betyg på skalan.

Question Title

Har du en fast läkarkontakt?

Question Title

När du fysiskt besöker vården, brukar den läkare du träffar känna till din medicinska historia?

Question Title

När du fysiskt besöker vården, brukar den läkare du träffar avsätta tillräckligt med tid för besöket?

Question Title

Har du det senaste året gjort ett läkarbesök via en digital vårdgivare, så kallade nätläkare?

T