Vad behöver din organisation för att kunna minska klimatpåverkan från organisationens inköp?

 "Miljöspendanalys", är det verktyg som idag finns tillgängligt för att mäta klimatpåverkan från inköp av varor och tjänster (Scope 3.1, enligt Greenhouse Gas Protocol). Det är en metod som baserar sig på överslagsberäkning av klimatpåverkan utifrån spenderade kronor och ger därmed ett grovt resultat.

Den här enkäten avser att undersöka vad som efterfrågas av inköpsavdelningar och hållbarhetsansvariga som nästa steg, för att komma vidare med analysen. Vilket stöd önskas, för att mer effektivt kunna arbeta med att minska klimatpåverkan från organisationens inköp av varor och tjänster? 

Vi hoppas du vill delta och ge din bild. Tack.

Question Title

* 1. Är det ett prioriterat mål för er att minska klimatpåverkan från inköp av varor och tjänster? (Scope 3.1)

Question Title

* 2. Har din organisation genomfört en miljöspendanalys, i syfte att kartlägga klimatpåverkan från organisationens inköp?

Question Title

* 3. Vad är de stora utmaningarna med miljöspendanalys enligt dig? (Flera val är möjliga).

Question Title

* 4. Har ni inom organisationen möjlighet till att förbättra kvalitén, dvs för att resultatet skall kunna bli mer specifikt / fånga verkligt utfall?

Question Title

* 5. Om din organisation fick tillgång till ett systemstöd för att på egen hand kunna få bättre insikt i inköpens klimatpåverkan, vilka funktioner skulle vara viktiga? (Kryssa i samtliga som är intressanta och lägg gärna till fler.)

Question Title

* 6. Finns det andra områden än klimatpåverkan som ni skulle vilja förbättra i inköpsuppföljningen, men som är svårt idag?

Question Title

* 7. Om du fick önska fritt, vad skulle du vilja ha, för att förenkla arbetet med att minska klimat och miljöpåverkan av organisationens inköp?

Question Title

* 8. Om det systemstöd ni vill ha fanns, skulle det vara möjligt att få intern prioritering / budget för inköp (ev. upphandling) av ett sådant?

Question Title

* 9. Vilken är din roll (primära arbetsuppgifter) inom organisationen?

Question Title

* 10. På en skala 1-5 hur relevant är det att få tillgång till ett externt systemstöd (mjukvara) för att förbättra insikterna (förståelsen) av vilken klimatpåverkan som organisationens inköp av varor och tjänster har?

T