Tid att svara på enkäten: 3-4 minuter

Vi är två studenter från KTH Kungliga Tekniska Högskolan, som studerar det tredje året på civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi med inriktning mot Energisystem och Hållbar Utveckling. Denna enkät utgör en del av vårt kandidatexamensarbete och utförs i samarbete med Kommunalförbundet Norrvatten.

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och är främst till för hygien, matlagning och dryck. Under varma dagar används stora mängder dricksvatten för bevattning, samt fyllande av pooler. Därmed är det viktigt att vattenanvändningen sker på ett så smart och sparsamt sätt som möjligt.

Syftet med enkäten är att undersöka inställningen till alternativ för att få en minskad användning av dricksvatten för bevattning och fyllande av pooler.

Enkäten har utformats så att fullständig anonymitet råder och inga personuppgifter samlas in.
0 av 23 besvarad(e)
 

T