En undersökning om digitaliseringen i Sveriges byggprojekt

Den svenska byggbranschen befinner sig mitt i en digital transformation. För att bättre förstå digitaliseringens nuläge och framtid vill Infobric undersöka hur anställda i svenska byggbolag ser på utmaningarna och möjligheterna med digitala verktyg på arbetsplatserna – och vad branschen gemensamt behöver fokusera på för att underlätta transformationen mot en digitaliserad och mer hållbar byggbransch.  

Digitalbarometern arrangeras av Infobric Group, Nordens ledande digitaliseringspartner för samhällsbyggnadssektorn. Branschresultatet från undersökningen (hur enskilda bolag eller individer har svarat presenteras inte publikt) kommer presenteras hösten 2021 genom en komplett rapport och ett spännande digitalt event.  

Tack för att du svarar och bidrar till en säkrare och mer effektiv byggbransch! 

Question Title

* 1. Vad heter ditt företag?

Question Title

* 2. Hur många anställda har ditt företag?

Question Title

* 3. Vad beskriver bäst din roll?

Question Title

* 4. Hur långt upplever du att ditt bolag har kommit med digitaliseringen?

Inte kommit igång En bra bit på vägen Fullt digitaliserade
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Vilka är era största utmaningar med att leverera lyckade byggprojekt idag? (välj 3)

Question Title

* 6. I vilken grad använder ni digitala verktyg på arbetsplatserna idag?

Väldigt liten Medel Väldigt hög
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. För vilka områden använder ni digitala verktyg på arbetsplatsen idag?

Question Title

* 8. I vilken grad tror du att ni kommer använda digitala verktyg på arbetsplatserna om tre år?

Väldigt liten Medel Väldigt hög
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Inom vilka områden finns det störst behov av att förbättra inom närmsta 3 åren? Antingen börja använda, eller förbättra befintliga lösningar och arbetssätt (max 3 svar)

Question Title

* 10. Hur mogna upplever du att dina kollegor är för att använda digitala verktyg?

0 10
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Hur mogna upplever du att era underentreprenörer är för att använda digitala verktyg?

0 10
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Vilka är de största barriärerna för snabbare digitalisering i era byggprojekt? (max 3)

Question Title

* 13. I vilken grad samlar du in och analyserar data från projekten idag?

0 10
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. I vilken grad styrs projekten efter nyckeltal?

0 10
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 15. Vilka frågor tycker du är viktigast att nyckeltalen ger svar på?

Question Title

* 16. I vilken grad kan du avgöra om projekt presterar bra eller dåligt i dagsläget?

0 10
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 17. I vilken grad kan du avgöra om underentreprenörer presterar bra eller dåligt i dagsläget?

0 10
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 18. Tror du att ökad digitalisering kommer leda till mer lyckade byggprojekt?

Question Title

* 19. Vad innebär det att vara digital för dig?

Question Title

* 20. Önskar du få den fullständiga rapporten skickad til dig? Ange då din e-post  (frivilligt)

0 av 20 besvarad(e)
 

T